• Uncategorized
  • Jaunība un naudas problēmas — bieža parādība

    kreditu apvienosana

    Dzīve nav rožu dārzs. To cilvēks saprot diezgan agri, kad sastopas ar pirmajām nopietnajām dzīves grūtībām. Tās parasti piemeklē tad, kad notiek centieni veidot patstāvīgu dzīvi, kļūt pieaugušam un izrauties no vecāku paspārnes. Jauniešu viens no biežākajiem klupšanas akmeņiem ir tieši finanses. Ne katram ir pietiekama spēja tās pārvaldīt. Bieži vien jaunieši ir pārāk optimistiski […]